„Rowerowe” nowelizacje

Za nami kolejny etap wprowadzania zmian w prawie o ruchu drogowym. Tym razem nad projektem ustawy, w której ma znaleźć się wiele prorowerowych zmian, debatował Senat. Efekt? Z 89 senatorów biorących udział w głosowaniu 59 było za nowelizacją, co pozwoliło na zaakceptowanie projektu precyzującego między innymi takie terminy jak rower czy droga rowerowa.

Dodano także nowe: pas ruchu dla rowerów, czyli oznakowana część jezdni przeznaczonej dla rowerzystów oraz śluza rowerowa, czyli oznakowane miejsce na jezdni przed skrzyżowaniem (przed samochodami) pozwalające rowerzystom na bezpieczne oczekiwanie na skręt w lewo lub kontynuację jazdy.
Podczas posiedzenia senatorowie zgłaszali szereg poprawek, które niekoniecznie byłyby dobre dla posiadaczy dwóch kółek. Chociażby proponowane wykreślenie możliwości wyprzedzania z prawej strony przez rowerzystę innego pojazdu, czy ponowne zabronienie jazdy dwóch rowerów koło siebie, co na przykład w trakcie trwania treningu rowerowego jest nieuniknione.

Jedną z ważniejszych zmian na pewno jest wyeliminowanie sprzeczności pomiędzy Konwencją Wiedeńską a Prawem o Ruchu Drogowym. Dzięki temu rowerzysta będzie miał pierwszeństwo przed kierującym pojazdem, który zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejazdu. Miejmy nadzieję, że jednoznacznie zapisy pozwolą na uniknięcie wielu wypadków na przejazdach oraz kolizji. Wszystkie te zmiany powoli przybliżają nas do tego, co na zachodzie jest standardem. Teraz tylko ustawa – z wprowadzonymi poprawkami – ponownie trafi do Sejmu, aby następnie oczekiwać na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Połącz się z Facebook